Tarcza finansowa PFR 2.0

Dla kogo i w jakiej formie?

Już w najbliższych miesiącach mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zostali najbardziej poszkodowani podczas drugiej fali pandemii, będą mogli otrzymać kolejne wsparcie finansowe. Sprawdź, czy działasz w jednym z 38 branż, które zostały zakwalifikowane do otrzymania środków z tarczy PFR 2.0!


Otrzymanie subwencji w przypadku tarczy PFR 2.0 zostało uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz od ilości pracujących w nim osób. W przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w związku z panującą pandemią, przeznaczone zostaną środki finansowe w kwocie 18 000 zł lub 36 000 zł dla zatrudnionego. Wysokość uzyskanych subwencji będzie tutaj zależała od liczby pracowników i poziomu spadku obrotów.


Natomiast małym i średnim firmom zatrudniającym do 249 osób, które również odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w związku z COVID-19, zostało zaproponowane dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% brutto za okres od 01 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku. W tym przypadku wysokość uzyskanego dofinansowania będzie zależała od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.


Istnieją również dwa warunki, które należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotne w całości środki - należy:
• utrzymać prowadzenie działalności
• utrzymać dotychczasowe zatrudnienie.


Na ten moment projekt tarczy oczekuje na notyfikację przez Komisję Europejską. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Zapoznaj się z prezentacją stworzoną przez Państwowy Fundusz Rozwoju: https://pfrsa.pl/dam/jcr:eb7c749d-a0ba-479c-8a21-3d8423c09c3a/Tarcza%20Finansowa%20PFR_2_0_prezentacja.pdf

 

Spis kodów PKD, które mogą ubiegać się o wsparcie z tarczy PFR 2.0*:


• 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
• 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
• 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
• 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
• 74.20.Z - Działalność fotograficzna
• 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
• 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
• 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
• 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D - Działalność paramedyczna
• 90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
• 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z - Działalność muzeów
• 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
• 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

* Lista kodów PKD może ulec zmianie

 

2020-12-30, 15:15

 

Powrót

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone