Tarcza branżowa 6.0

Tarcza 6.0, zwana też branżową, skierowana jest do tych typów działalności, które najbardziej ucierpiały w związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń. Są to firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej, zdrowia fizycznego oraz sprzedaży detalicznej – sprawdź czy Twoja firma może liczyć na wsparcie!

Pierwszą z zakładanych form pomocowych jest czasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS. Istotne jest tutaj wyróżnione słowo „czasowe", ponieważ aktualnie przewidziane jest zwolnienie ze składek wyłącznie za miesiąc listopad. Co trzeba zrobić, aby z tego skorzystać? Mianowicie należy złożyć wniosek, w którym przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć, że odnotował 40% spadek przychodów w listopadzie 2020r. w stosunku do listopada 2019r.

Po drugie, będzie można ubiegać się także o przyznanie świadczenia postojowego w listopadzie 2020r. Jakie warunki należy spełnić? Podobnie jak
w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, należy wykazać 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020r. w stosunku do października lub listopada 2019r.


Kody działalności, które mogą liczyć na świadczenie postojowe to:
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Na firmy będzie czekała też dotacja w wysokości 5000 zł. Ta forma wsparcia będzie przyznawana tylko w przypadku znaczącego spadku przychodów- będzie on musiał wynieść co najmniej 40% w październiku lub listopadzie 2020r. w stosunku do października lub listopada 2019r. Oprócz tego, jednym
z kluczowych warunków skorzystania z bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest prowadzenie przeważającej części działalności na dzień 30.09.2020r. na podstawie konkretnego kodu PKD wskazanego w ustawie.

Uwaga! Przedsiębiorcy prowadzący firmę na podstawie innych niż wymienione kody PKD, nie będą mieli możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Powrót

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone