Posiłek z klientem

Jednym z podstawowych czynników decydujących o sukcesie prowadzonej działalności jest dobra komunikacja z klientem, w takiej formie, która zapewni profesjonalny wizerunek firmy. Wielu z nas - przedsiębiorców - spotkało się z sytuacją opisaną poniżej:


„Z naszego przekonania o istocie kreowania wizerunku wyniknęła chęć, a zarazem konieczność zabrania potencjalnego klienta na zapoznawczą kolację. Podczas niej pokazaliśmy mu, jak wygląda zakres usług świadczonych w naszej działalności oraz wysłuchaliśmy jego potrzeb i oczekiwań. Zakończyła się ona miłym dla klienta akcentem w postaci wypowiedzianego zdania „Proszę się o nic nie martwić! My zapłacimy". Niestety - przeciwnie do naszych założeń - klient nie podjął się współpracy z nami."


I w tym momencie narodziło się pytanie: "Czy wydatki poniesione na tę kolację przedsiębiorca może uznać jako koszty uzyskania przychodu, czy też musi ponieść konsekwencje nieudanego spotkania, traktując je jako koszty reprezentacji?".


Odpowiedź na to pytanie uzyskujemy w ustawie o podatku dochodowym. Jeśli chodzi o wydatki poniesione na posiłek z potencjalnym klientem, to mogą być one uznane za koszty uzyskania przychodu, jeżeli spotkanie to odbyło się w celu omówienia warunków przyszłej współpracy, a nie kreowania pozytywnego wizerunku firmy. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z kosztami reprezentacji poniesionymi na usługi gastronomiczne, których ustawa nie uznaje za koszty uzyskania przychodu. Zatem, jeśli chcemy ocenić, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, powinnyśmy patrzeć na pryzmat ich celu. Wtedy bez znaczenia pozostaje fakt, że spotkanie z potencjalnym klientem zakończyło się przysłowiowym „fiaskiem".

Powrót

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone