Płace

Cennik szczegółowy - obowiązuje od dnia 15 listopada 2020 roku

Pakiet
podstawowy

od 40 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą i macierzyństwem;
 • naliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych w ramach PPK;
 • rozliczanie potrąceń komorniczych;
 • przygotowanie i przesłanie do klienta karty wynagrodzeń pracownika lub zleceniobiorcy zawierających dane niezbędne do wystawienia różnego rodzaju zaświadczeń;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS;
 • przygotowanie danych statystycznych na potrzeby GUS;
 • przygotowanie informacji niezbędnych w czasie kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;

Pakiet
Premium

od 70 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą i macierzyństwem;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • naliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych w ramach PPK;
 • rozliczanie potrąceń komorniczych;
 • rozliczenia związane z działalnością ZFŚS;
 • przygotowanie i przesłanie do klienta karty wynagrodzeń pracownika lub zleceniobiorcy zawierających dane niezbędne do wystawienia różnego rodzaju zaświadczeń;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzenie oraz przesłanie do klienta sprawozdań statystycznych;
 • uczestniczenie w obsłudze podczas kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;

Pakiet
VIP

od 90 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynagrodzeń członków zarządu, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami wewnętrznymi pracodawcy;
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy związanej z chorobą i macierzyństwem;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • prowadzenie PPK w zakresie wyliczania wpłat, kontrolowania obniżania i podnoszenia wpłat podstawowych i dobrowolnych,
 • rozliczanie potrąceń komorniczych i współpraca w zakresie ochrony wynagrodzeń pracowniczych;
 • rozliczenia związane z działalnością ZFŚS
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowniczych;
 • wsparcie w przygotowaniu regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS;
 • sporządzanie i przesyłanie danych finansowych i poleceń księgowania wynagrodzeń
 • przygotowanie danych płacowych niezbędnych do sporządzania i przesyłania deklaracji i informacji PFRON;
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS, US;
 • sporządzanie oraz przesyłanie do urzędów oraz podatników, miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych
 • sporządzanie oraz przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • reprezentacja przed urzędami, instytucjami i organami, w tym również w czasie kontroli;
 • pomoc w kontroli nad bieżącym przestrzeganiem prawa;

Opłata za sporządzanie oraz przesyłanie do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11: 30 zł za szt

 

Usługi dodatkowe z zakresu płac:

Istnieje możliwość negocjowania usług dodatkowych z zakresu kadr i płac, nie znajdujących się w wybranym przez klienta pakiecie. W takim wypadku ceny ustalane są indywidualnie.

 

Informacje powyższe dotyczące cen świadczonych usług, służą wyłącznie do oszacowania wartości usług, a ich treść nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowy cennik Płace

Przekonaliśmy Cię?
Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone