Obniżenie limitu płatności gotówkowych - skutki w PIT/CIT

W ramach Polskiego Ładu zmniejszony został limit płatności, powyżej którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit ten zostanie obniżony z 15.000 zł do 8.000 zł.
Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma limit płatności gotówkowych?


Na dzień dzisiejszy zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji dokonanej między przedsiębiorcami została dokonana:
• Bez pośrednictwa rachunku płatniczego;
• Przelewem na rachunek spoza białej listy (w przypadku, gdy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT);
• Z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności pomimo oznaczenia faktury opisem „MPP".


Od 01.01.2022 roku limit płatności gotówkowych zostanie obniżony do 8.000 zł. Oznacza to, że podatnik – chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji – będzie musiał dokonywać płatności odpowiednio: za pośrednictwem rachunku płatniczego/na rachunek spoza białej listy/z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności już w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 8.000 zł (a nie jak dotychczas 15.000 zł). Istotne jest również, że powyższe przepisy dotyczą pełnej wartości transakcji – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Od 2022 roku również to konsument będzie zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego – jeśli wartość transakcji z przedsiębiorcą przekroczy 20.000 zł.

Powrót

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone