Nowy JPK_VAT, czyli co zmieniło się w sprawozdawczości VAT Twojej firmy?

Od 01/10/2020 Ministerstwo Finansów dołożyło przedsiębiorcom obowiązków. Jedną z zasadniczych powinności, jakie zostały na nich nałożone, jest składanie nowego dokumentu elektronicznego- JPK_VAT. Zmiana ta miała przede wszystkim na celu uproszczenie raportowania VAT poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK w jeden elektroniczny dokument. Co z tego wyniknęło?

Na wstępie, konieczne stało się przygotowanie programów do obsługi firmowej sprzedaży i księgowości. Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Co więcej, podatnicy VAT muszą zwracać szczególną uwagę na prawidłowe identyfikowanie dokonywanej przez siebie transakcji. Powinność ta została dosadnie podkreślona przez ustawodawców poprzez nałożenie konsekwencji finansowych za popełnione błędy w nowym JPK. Mowa jest tutaj o sankcji w wysokości 500 zł, którą zostanie obarczony podatnik, jeśli nie skoryguje swojego błędu w ciągu 14 dni od momentu wezwania go przez organ podatkowy. Jednak działanie to nie było bezpodstawne- przyczyną wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Nowością w omawianym pliku JPK_VAT jest także obowiązek oznaczania niektórych dostaw towarów i świadczenia usług tzw. kodami GTU. Pełnią one rolę identyfikatorów poszczególnych transakcji, a przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu.

Pozostaje jeszcze kwestia: kto musi, a kto nie. Obowiązek przesyłania JPK_VAT nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc takich, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł. Nawet jeśli przedsiębiorca przeprowadza transakcje unijne, a w kraju korzysta ze zwolnienia podmiotowego, to nie musi składać nowego pliku JPK. Co w takim przypadku z podatnikami zwolnionymi przedmiotowo? Ministerstwo Finansów jednogłośnie wskazuje, że jeśli złożyli oni VAT-R i zostali wpisani do rejestru czynnych podatników VAT, to muszą składać nowy JPK_VAT, nawet gdy wykonują jedynie czynności zwolnione przedmiotowo i nie mają w ogóle czynności opodatkowanych.

Powrót

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone