Krajowy System e-Faktur (KSeF) dostępny już od 2022 roku. Zalety i wady.

Od 1 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów umożliwi wystawianie faktur elektronicznych przez specjalną platformę KSeF. Dokumenty wystawione tą drogą będą tzw. fakturami ustrukturyzowanymi co ma umożliwić łatwiejszy obieg dokumentów dla przedsiębiorstw i szybszą weryfikacje przez urzędy skarbowe. Faktury ustrukturyzowane będą mogły być zaczytywane do system KSeF w specjalnym plik lub też wysyłane bezpośrednio z systemów do fakturowania.

 

Zalety Krajowy System e-Faktur (KSeF) według Ministerstwa Finansów:
• przyspieszony zwrotu VAT – 40 dni (przy spełnieniu kilku warunków)
• stały dostęp do faktur przez platformę
• brak obowiązku archiwizacji faktur ustrukturyzowanych (faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat od końca roku wystawienia)
• przyspieszenie obiegu faktur w przedsiębiorstwie
• ujednolicony wzór dokumentu ma wyeliminować błędy ludzkie
• bezpieczeństwo dokumentów - brak możliwości utraty faktur
• bezpieczniejsze rozliczanie obrotu z kontrahentami
• krótszy czas obiegu informacji i dokumentów
• wystawienie faktury ustrukturyzowanej będzie równoznaczne z otrzymaniem jej przez kontrahenta (pod warunkiem, że wyrazi zgodę na jej otrzymanie w tej formie)

 

Aby skorzystać z przyspieszony zwrot VAT związany z korzystaniem z KSeF należy:
• być podatnikiem VAT przez 12 miesięcy
• zwrot VAT nie może przekroczyć 3 tys. zł. w poprzedniej i obecnie deklaracji
• wszystkie faktury sprzedaży w danym okresie muszą być wystawione w systemie KSeF

 

Aby wystawiać faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF, przedsiębiorca musi uzyskać zgodę odbiorcy na identycznych zasadach, jakie obowiązują dla faktur elektronicznych. Jeżeli odbiorca nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawioną w ten sposób fakturę zobowiązany będzie przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób – elektronicznie lub papierowo.
Według projektu wystawanie faktur w tym systemie ma stać obowiązkowe w 2023 roku, natomiast 2022 ma być rokiem przejściowym, by przedsiębiorcy mogli zapoznać się z Krajowy System e-Faktur.

Powrót

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone