Kadry

Cennik szczegółowy - obowiązuje od dnia 15 listopada 2020 roku

Pakiet
podstawowy

od 30 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • zgłoszenie ubezpieczonych w ZUS pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • przygotowanie umowy o pracę/umowy zlecenia;
 • wsparcie w przygotowaniu innych podstawowych dokumentów pracowniczych;
 • wsparcie w zakresie ewidencji urlopów;
 • przygotowanie informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczo-statystycznych;
 • sporządzenie świadectwa pracy;

Pakiet
Premium

od 60 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • wsparcie w zebraniu dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników;
 • przygotowanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, zakres obowiązków, informacje obowiązkowe dla pracownika, oświadczenia i wnioski związane ze stosunkiem pracy)
 • zgłoszenia ubezpieczonych w ZUS oraz wprowadzanie bieżących zmian w rejestracji pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz wsparcie w prowadzeniu pełnej ewidencji czasu pracy;
 • kontrola badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie BHP i p.poż.;
 • wsparcie pracodawcy w zakresie informacyjnym związanym z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
 • wsparcie pracodawcy w zakresie informacyjnym związanym obowiązkiem zapewnienia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników;
 • przygotowanie informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu;
 • przygotowanie informacji niezbędnych do spełnienia obowiązków sprawozdawczych pracodawcy;
 • sporządzenie świadectwa pracy;
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczych;

Pakiet
VIP

od 80 zł
netto osoba/m-c

Zakres obsługi:

 • zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym przechowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • zgłoszenia ubezpieczonych w ZUS oraz wprowadzanie bieżących zmian w rejestracji dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin;
 • sporządzanie i ewidencja dokumentów pracowniczych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym nieobecności pracowników, praca w godzinach nadliczbowych, dyżury, praca w porze nocnej;
 • nadzór nad terminami badań lekarskich, (wstępnych, okresowych, kontrolnych) oraz szkoleń BHP i p.poż., sporządzanie i przekazywanie skierowań wymaganych przepisami prawa;
 • informowanie pracodawcy o zmianach przepisów dotyczących prawa pracy;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w zakresie kontroli wniosków, automatycznego obejmowania obowiązkiem PPK, rezygnacji, obowiązkowych informacji przekazywanych pracownikom/pracodawcy;
 • uczestniczenie w kontrolach;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu pracownika/zleceniobiorcy;
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i raportów statystycznych;
 • przygotowanie danych kadrowych niezbędnych do sporządzania i przesyłania deklaracji i informacji PFRON;
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wsparcie w opracowaniu regulaminu pracy i regulaminu ZFŚS;
 • pomoc w kontroli nad bieżącym przestrzeganiem prawa.

Opłata za sporządzanie oraz przesyłanie do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11: 30 zł za szt

 

Usługi dodatkowe z zakresu płac:

Istnieje możliwość negocjowania usług dodatkowych z zakresu kadr i płac, nie znajdujących się w wybranym przez klienta pakiecie. W takim wypadku ceny ustalane są indywidualnie.

 

Informacje powyższe dotyczące cen świadczonych usług, służą wyłącznie do oszacowania wartości usług, a ich treść nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest też ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowy cennik Kadry

Przekonaliśmy Cię?
Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone