Księgi handlowe

Cennik szczegółowy - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Pakiet
podstawowy

Propozycja dla mikro spółek, spółek rozpoczynających działalność

Liczba
dokumentów
w abonamencie
Cena
podatnicy
zwolnieni z VAT/
podatnicy VAT
czynni
Cena za każdy następny
dokument
5 300 zł/350 zł 25 zł
10 400 zł/450 zł 20 zł

W ramach abonamentu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
 • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS

Pakiet
Premium

dla małych przedsiębiorców

Ilość
dokumentów
w abonamencie
Cena
podatnicy
zwolnieni z VAT/
podatnicy VAT
czynni
Cena za każdy następny
dokument
20 600 zł/650 zł 16 zł
30 700 zł/750 zł 16 zł
60 1000 zł/1100 zł 15 zł
90 1300 zł/1400 zł 13 zł
150 1700 zł/1850 zł 10 zł
300 2300 zł/2500 zł 7 zł
400 2900 zł/3150 zł 7 zł
800 4900 zł/5520 zł 6 zł

W ramach abonamentu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
 • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji zgłoszeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji rozliczeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do ewidencji i dokumentów księgowych
 • Dostęp online do Folderu Firmowego 

Pakiet
VIP

Plan dla podmiotów oczekujących precyzyjnie dopasowanej usługi

 

Opłata ustalana indywidualnie uzależniona od wymiaru czasu pracy niezbędnego do wykonania usługi

Skontaktuj się z Nami, a przygotujemy kompleksową ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!

 

W ramach abonamentu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
 • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji zgłoszeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji rozliczeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do ewidencji i dokumentów księgowych
 • Dostęp online do Folderu Firmowego
 • Sporządzenie i przesłanie kolejnych deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS (opłata za 1 deklarację)
 • Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 korygowany okres)
 • Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres)
 • Wystawianie faktur sprzedaży (opłata za każde 0,5h)
 • Rozliczenie delegacji (opłata za 1 delegację)
 • Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za 1 dokument)
 • Przygotowywanie przelewów w systemie bankowym klienta (opłata za każde 0,5 h)
 • Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego, rozliczenia wydatków/ zaliczki (opłata za każde 0,5 h)
 • Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
 • Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 0,5 h)
 • Sporządzanie raportów księgowych według parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie zestawień zapisów księgi (opłata za każde 0,5 h)

*Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: polecenia księgowania lub amortyzacji środków trwałych;

*Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy;  w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to jedna strona wyciągu.

 

 

Szczegółowy cennik Ksiąg handlowych

Przekonaliśmy Cię?
Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone