Księgi handlowe

Cennik szczegółowy - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Pakiet
podstawowy

Propozycja dla mikro spółek, spółek rozpoczynających działalność

Liczba
dokumentów
w abonamencie
Cena
(podatnicy
VAT + 50 zł)
Cena za każdy następny
dokument
5 200 zł 25 zł
10 300 zł 20 zł

W ramach abonamentu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
 • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS

Pakiet
Premium

dla małych przedsiębiorców

Ilość
dokumentów
w abonamencie
Cena
(podatnicy
VAT + 50 zł)
Cena za każdy następny
dokument
20 500 zł 16 zł
30 600 zł 16 zł
60 900 zł 15 zł
90 1200 zł 13 zł
150 1600 zł 10 zł
300 2200 zł 7 zł
400 2800 zł 7 zł
800 4800 zł 6 zł

W ramach abonamentu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
 • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji zgłoszeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji rozliczeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do ewidencji i dokumentów księgowych
 • Dostęp online do Folderu Firmowego 

Pakiet
VIP

Plan dla podmiotów oczekujących precyzyjnie dopasowanej usługi

 

Opłata ustalana indywidualnie uzależniona od wymiaru czasu pracy niezbędnego do wykonania usługi

Skontaktuj się z Nami, a przygotujemy kompleksową ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!

 

W ramach abonamentu:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
 • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików JPK_VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji zgłoszeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Sporządzenie i wysyłka pierwszej deklaracji rozliczeniowej do ZUS właściciela firmy
 • Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do ewidencji i dokumentów księgowych
 • Dostęp online do Folderu Firmowego
 • Sporządzenie i przesłanie kolejnych deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS (opłata za 1 deklarację)
 • Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 korygowany okres)
 • Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 korygowany okres)
 • Wystawianie faktur sprzedaży (opłata za każde 0,5h)
 • Rozliczenie delegacji (opłata za 1 delegację)
 • Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub innych instytucji (opłata za 1 dokument)
 • Przygotowywanie przelewów w systemie bankowym klienta (opłata za każde 0,5 h)
 • Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego, rozliczenia wydatków/ zaliczki (opłata za każde 0,5 h)
 • Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
 • Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 0,5 h)
 • Sporządzanie raportów księgowych według parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie zestawień zapisów księgi (opłata za każde 0,5 h)

*Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: polecenia księgowania lub amortyzacji środków trwałych;

*Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy;  w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to jedna strona wyciągu.

 

 

Szczegółowy cennik Ksiąg handlowych

Przekonaliśmy Cię?
Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

BRDC Agnieszka Orłowska-Radziwiłł
ul. rtm. Witolda Pileckiego 110 lok. 75
02-781 Warszawa

Kontakt
email: biuro@brdc.pl
tel. kom.:+ 48 660 448 045
tel. kom.:+ 48 608 564 618

© brdc.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone